Priser

PriserIndividuel samtale (60 min.)*                       kr. 1.000


Individuel samtale over video (60 min.)       kr. 1.000


Parsamtale (1,5 time)                                  kr. 1.600


Udarbejdelse af div. skrivelser (pr. time)    kr. 1.000 


Tid brugt på kørsel (pr. time)                      kr. 500


Individuel supervision (1 time)                    kr. 1.200


Gruppesupervision og undervisning**


 

*  Det anbefales at booke en dobbelt tid til første samtale

** Pris efter aftale. Priser for workshops, foredrag og gruppesupervision afhænger af tidsramme, indhold og deltagerantal

 

PRAKTISKE INFORMATIONER

HENVISNING & TILSKUD


Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, dvs. at jeg ikke modtager henvisninger fra lægen.

 

Er du medlem af sygeforsikringen ‘Danmark’, kan du få tilskud til psykologbehandling. Vær endvidere opmærksom på, om du har en sundhedsforsikring, som du kan benytte dig af.


AFBUD


Afbud og ændringer skal meldes via mail, SMS eller opringning senest 24 timer forud for samtalen.


Der betales fuld pris ved afbud eller udeblivelse efter dette tidspunkt.


Klienter henvist via Prescriba har en egenbetaling på 350 kr. ved for sent afbud eller udeblivelse.

BETALING


Betaling er muligt kontant eller via netbank. Ved længere forløb kan afregnes efter aftale. Betalingen skal ske umiddelbart efter ydelsen og senest efter 30 dage.

 

Reg: 2430

Konto nr.: 9029481145 

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under de gældende krav til autoriserede psykologer. Jeg har tavshedspligt og journalpligt.

Autorisationsnr.: 197620

CVR nr.: 43466259

Helbredsangst